Utrangerte oljeplattformer kan bli veibroer

Utrangerte oljeplattformer kan få nytt liv som brofundamenter på Vestlandet eller Nordland. Vegdirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe som utreder saken.