-Statlig eierskap vil føre til nedleggelse av sykehus

-Statlig eierskap av sykehusene vil føre til rasjonalisering og nedleggelse av lokalsykehus, mener Senterpartiets leder Odd Roger Enoksen.