Skuffet Torgersen gikk på pub etter avslaget

Fredrik Fasting Torgersen er skuffet over kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett. Han mener retten hadde bestemt seg på forhånd. Kjennelsen blir mest sannsynlig anket til Høyesterett.