Harlem vil begrense retten til valg av advokat

Justisminister Hanne Harlem foreslår å begrense siktedes rett til selv å velge advokat. Advokatforeningen mener dette vil være et inngrep i prinsippet om det frie forsvarervalg.