30 prosent færre selvmord på ti år

Fra 1988 til 1997 har det vært en nedgang i selvmordstallene i Norge på 30 prosent, viser tall fra Statens helsetilsyn.