Fikk 4 av 100 veikroner

Rogaland fikk fire prosent av de statlige veikronene i 1998. Til sammenligning har Hordaland fått ti prosent.