Vil ha mobbebøter i skolene

Skoler som ikke klarer å stanse mobbing av elever, må få dagbøter. Det mener Barneombudet.