168 saker innen psykisk helsevern ga erstatning

Fra 2001 til 2009 har Norsk Pasientskadeerstatning betalt ut over 83 millioner kroner i til sammen 168 saker som gjelder psykisk helsevern. Til sammen er 596 saker behandlet.