Lite kvikksølv i krabber og fisk ved Fedje-ubåten

Nye analyser av kvikksølvinnholdet i krabber og fisk ved området rundt vraket av U-864 utenfor Fedje viser et innhold langt under grenseverdiene fastsatt av EU.