Stor sykepleiermangel i kommunene

I en fersk undersøkelse svarer over halvparten av kommunene at de har for få sykepleiere. Dette skaper problemer for gjennomføringen av samhandlingsreformen.