Bjurstrøm stanser sykehjemsstreiken

Regjeringen griper inn i konflikten ved de private sykehjemmene med tvungen lønnsnemnd.