Basiller kjører også buss

Det er seks ganger så stor sannsynlighet for å bli syk om du reiser kollektivt.