Kleppa: - Viktig å finne årsaken til togavsporingen

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er opptatt av at alle berørte etter togulykken onsdag får den hjelpen de trenger.