Norge ikke forberedt på at fasttelefon blir borte

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener Norge ikke er godt nok forberedt når fasttelefonnettet forsvinner om fire år.