Romavlytting ga begrenset resultat

Resultatet av politiets bruk av romavlytting i fjor ble svært begrenset. Kun i én av ti saker førte romavlyttingen til oppklaring av straffbare forhold, ifølge en rapport.