Tyskere i motorhavari ved Lindesnes

Redningsskøyta er akkurat nå på full fart ut til Lindesnes fyr for å hjelpe to tyske turister som har fått motorproblemer og ikke kommer seg til land.