3000 forskere er blitt «lausunger»

3000 forskere har sluttet opp om en protestaksjon som etterlyser satsing i statsbudsjettet på rekruttering av forskere til faste, vitenskapelige stillinger.