Ingen klar konklusjon etter ny Obiora-etterforskning