• Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har et ekstra engasjement for ungdom som står i fare for å falle ut i et rusmiljø. Scanpix

Helseministeren brenner for ungdom i faresonen

Helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har et ekstra engasjement for ungdom som står i fare for å falle ut i et rusmiljø.