Venter 100.000 arbeidsinnvandrere neste tre år

Arbeidsinnvandrere vil fortsette å strømme til Norge, tross stigende arbeidsledighet her i landet.