Klemte hverandre etter domsavsigelsen

Erik Schjenken og Ali Farah klemte hverandre i retten