Finansuroen gir færre korte ferieturer

Etterspørselen etter spontan— og langweekendturer er de ferieformene som ryker først nå under finansuroen. Derimot står folks hovedferie eller langferie veldig støtt, mener Rolf Forsdahl.