Solberg og Stoltenberg til terrorhøring på Stortinget

Statsminister Erna Solberg (H) og forgjengeren Jens Stoltenberg (Ap) bes begge om å stille til høring om terrorberedskap i kontroll- og konstitusjonskomiteen. 

Jens Stoltenberg og Erna Solberg er bedt om å møte til høringen om terrorberedskap.
 • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Riksrevisjonen slo i en rapport i fjor fast at verken politiet eller Forsvaret – sammen eller hver for seg – klarer å sikre offentlige bygninger godt nok. Tirsdag ettermiddag diskuterte komiteen hvem som skal møte i høringen om rapporten, som enten vil finne sted 20. eller 21. mars.

Mot Høyres og Frps stemmer ble det flertall for å invitere statsminister Erna Solberg (H) til høringen. Til gjengjeld sikret regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne flertall for at også tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) skal bes om å komme.

Splittet komité

De to veteranene Michael Tetzschner fra Høyre og Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet står altså nok en gang på hver sin side i et spørsmål komiteen har hatt til behandling.

Kolberg finner det underlig å invitere NATOs generalsekretær til en høring som knytter seg til forhold som ligger etter Stoltenbergs regjeringstid. At Solberg inviteres, mener han derimot er naturlig.

– Hun har opprettet et eget bedskapselement, som har samordningsoppgaver, ved Statsministerens kontor. Og mangelfull samordning er nettopp en del av kritikken fra Riksrevisjonen. Vi motsatte oss heller ikke at Stoltenberg som statsminister ble innkalt til høringene etter rapporten fra Gjørv-kommisjonen om 22. juli, sier Kolberg.

Uenig

Tetzschner mener det såkalte beredskapselementet ved SMK er en "liten detalj" som er ganske perifer i omtalen i rapporten fra Riksrevisjonen. Han avviser at det er partitaktiske hensyn som ligger bak uenigheten.

– Nei, men da spørsmål om regjeringens organisering først blir brakt på banen, mener jeg det er rimelig å invitere den forrige regjeringssjefen også, sier Tetzschner.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, Heimevernets sjef Tor Rune Raabye, politidirektør Odd Reidar Humlegård, tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp) og hans etterfølger Per-Willy Amundsen (Frp) samt direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet er også invitert til høringen.

Et av hovedtemaene under høringen ventes å bli Heimevernets ansvar for objektsikring og ressursene som forsvarsgrenen har til rådighet. Heimevernet er blitt tildelt 40 prosent flere nøkkelobjekter, samtidig som HV-strukturen skal krympes med 7.000 soldater, skriver VG.

Nytt brev

Rapporten fra Riksrevisjonen, som altså ble lagt fram fem år etter terroren 22. juli, konkluderer med at svikten i arbeidet med såkalt objektsikring, er "svært alvorlig". Uttrykket er det sterkeste Riksrevisjonen kan bruke, og benyttes bare unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse.

De siste ukene har komiteens arbeid med rapporten avdekket en betent strid om hemmelighold mellom Riksrevisjonen og Stortinget på den ene siden og regjeringen på den andre. Et sammendrag som Riksrevisjonen selv utarbeidet basert på en sikkerhetsgradert del av rapporten, er også unntatt offentlighet. Statsministeren har selv avslått en anmodning fra Stortingets presidentskap om å offentliggjøre dette sammendraget.

Komitéleder Martin Kolberg har flere ganger kritisert regjeringens beslutning om hemmelighold. Under tirsdagens møte ble det besluttet å sende enda en anmodning til statsministeren om avgradering.

Publisert:
 1. Terrorberedskap
 2. Terror
 3. Erna Solberg
 4. Jens Stoltenberg

Mest lest akkurat nå

 1. «Regå» fikk ny eier etter budkrig

 2. Sjekk hvem som dukket opp på treningen til lokalt lag

 3. – Det er jo Stavanger som er energihovedstaden

 4. Siktedes kjæreste bodde i nabolaget til Birgittes foreldre

 5. Kraftig regnvær og flomfare på vei

 6. Rv 13 i Suldal stengt av flom - omkjøring