Folkets flertall vant fram

Folkets røst krevde strengere straff i Baneheiasaken — og vant fram. Med fire mot tre stemmer ble Jan Helge Andersens straff skjerpet med to år til 19 års fengsel.