EFTA-domstolen støtter utbryterkommunene

EFTA-domstolen i Luxemburg mener at KLPs beskyttede posisjon i denkommunale tariffav-talen kan være i strid med EØS-avtalenskonkurranseregler.