Ingen Økokrim-etterforskning av Finne-saken

Økokrim har ikke satt i gang etterforskning av striden rundt trykkingen av Ferdinand Finne-kunstverk.