Eldre kreftpasienter underbehandles

Over halvparten av alle kreftpasienter er over 70 år. Likevel vies denne pasientgruppen liten oppmerksomhet. Heller ikke den lindrende behandlingen er tilfredsstillende, viser en studie.