Vil styrke eldre arbeidstakeres kompetanse

Kompetansen til eldre arbeidstakere skal styrkes. LO, NHO og Nærings— og handelsdepartementet skal sammen finne ut hva som skal til for å nå målet.