Hytteeiere kan sløse med strøm

Regjeringen vil ikke straffe strømsløsere i hus og hytte med ekstra elavgift.