Svikter funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede blir feilplassert og glemt. Stat og kommunegir dem få muligheter til å utvikle seg, mener Hallgeir Langeland.