Vil kjempe mot rusmisbruk gjennom idrettslagene

Regjeringen vil styrke samarbeidet med Norges Idrettsforbund for å forbygge rusmisbruk blant barn og unge. Neste år vil støtten til rusforebyggende tiltak i idrettslagene bli doblet.