Filosofene vil ikke gjemmes bort på universitetene

Filosofene vil gjøre mer enn å sitte på universitetene og skrive vitenskapelige artikler. De vil ut og snakke med vanlige mennesker. De vil være samtalepartnere for deg og meg.