Vendereis for «Pauline» ved russegrensen

Jekta «Pauline» på tokt for Miljøverndepartementet må gjøre vendereis fordi russiske myndigheter nekter å slippe fartøyet inn i russisk farvann på Kolakysten.