Arbeidsledigheten flater ut

3,8 prosent var helt arbeidsledige ved utgangen av oktober. Ledigheten har holdt seg omtrent uendret siden september, viser tall fra Aetat.