Forkaster anken etter Catwalk-drapet

Høyesterett har forkastet anken fra mannen som ble dømt til ti års fengsel for drapet på Kristoffer Inderberg Bastiansen.