- Vi må ta helikoptere på alvor

— Norske myndigheter tar ikke helikoptertrafikken på norsk sokkel like alvorlig som britene, hevder LO og Nopef.