100 millioner brukt på utvisninger på halvannet år

Norske myndigheter har brukt 100 millioner kroner på ett og ethalvt år for å sende ut asylsøkere som har fått avslag på søknaden.