- Bedre for unger med lærevansker å lære hjemme

Foreldre med barn som sliter faglig eller sosialt, bør ta ungene sine ut av skolen og heller undervise dem hjemme, mener forsker ved Pedagogisk Forskningsinstitutt.