Helikoptertrafikk har høy prioritet

Luftfartstilsynet avviser påstandene fra LO og Nopef om at myndighetene ikke bryr seg om helikoptertrafikken på norsk sokkel.