Fortsatt økning i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten fortsetter å stige. Ved utgangen av september var det registrert 93.200 helt ledige arbeidssøkere.