Oppdaget under siste søk langs fjellet

Sea King-maskinen var i ferd med å ta en siste sveip over Gaustatoppen før retur til Sola da en vinkende person ble sett i fjellskråningen.