Ledighetstrygd også til uorganiserte

Regjeringen vil ikke stille krav om at arbeidsledige må være fagorganiserte for å få utbetalt ledighetstrygd.