Skamslått av medpasient på institusjon

Multihandikappede og blinde Ragnar Christoffersen (12) ble skamslått av en psykisk utviklingshemmet medpasient. Gutten var en hårsbredd fra døden.