Slutt for oljetankskip med enkeltskrog

Miljøkomiteen i den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO ble fredag enig om regler for utfasing av oljetankskip med enkeltskrog.