Per Kristian Orderud innrømmet falsk underskrift

Per Kristian Orderud innrømmet i retten torsdag at farensunderskrift på kjøpekontrakten for gården var forfalsket. Men hanville ikke si hvem det var som hadde skrevet under.