Regjeringen foreslår ikke endringer i kontantstøtten

Regjeringen la fredag fram en stortingsmelding om kontantstøtten uten å foreslå endringer i dagens ordning.