- Lars har dratt meg inn i dette

Per Orderud vil ikke si at han hater Lars Grønnerød, men leggerikke skjul på at han mener Grønnerød sitter med løsningen påtrippedrapsgåten.