Rapport slakter sykehusreformen

Sykehusreformen har ikke gitt kontroll med økonomien. Det reelleunderskuddet ved sykehusene i fjor var på 5 milliarder kroner,hevder en forsker i rapporten «Når sykehus blir butikk».