Advokatmekling skal løse konflikter

Ordningen med advokatmekling settes ut i livet etter at Den Norske Advokatforening har vedtatt regler for mekling. Ordningen kan bidra til hurtigere og billigere saksgang for publikum.