Kløfta-brannen: 28 hus evakueres

28 hus blir evakuert på grunn av mulig helseskadelige gasser fra enlagerbrann på Kløfta. Brannvesenet har ikke kontroll over brannen.